THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

Lịch công tác từ (28/12/2015 - 03/01/2016)

Ngày

Nội dung công tác

Địa điểm

Thứ Hai

28/12

 
 

Phòng GD&ĐT

Hà Nội

Phòng GD&ĐT

Thứ Ba

29/12

Phòng GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

Thứ Tư

30/12

Phòng GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

HT số 1, tầng 2

Thứ Năm 31/12

HT số 1, tầng 2

 

 
 

 

VPTU

Thứ Sáu

01/01

Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

02/01

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

03/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartNews.com