THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện Ia H'Drai năm học 2016-2017

Phòng GD&ĐT Huyện Ia H'Drai thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2016-2017 cho các thí sinh. Tải tại đây

 

Lưu ý đối với Thí sinh phúc khảo kết quả:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 25/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016, trong giờ hành chính.

- Chỉ nhận đơn trực tiếp từ thí sinh dự thi có nhu cầu phúc khảo, không nhận đơn do người khác nộp thay.

- Ngoài thời gian trên, nếu thí sinh không nộp thì Hội đồng tuyển dụng sẽ không nhận đơn và không giải quyết chấm phúc khảo.

 

SmartNews.com