THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

Thông báo kết quả sát hạch giáo viên hợp đồng ngành GD&ĐT huyện Ia H'Drai năm học 2016-2017

Phòng GD&ĐT Huyện Ia H'Drai thông báo kết quả sát hạch giáo viên hợp đồng ngành GD&ĐT năm học 2016-2017 cho các thí sinh, tải tại đây

SmartNews.com