THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

Tiểu học

 

1. Trường Tiểu học Nguyễn Du

Mã đơn vị: 62618402

Điện thoại: 

Fax:

Email:  

Website: http://tieuhocnguyendu-iahdrai.kontum.edu.vn

2. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

Mã đơn vị: 62618401

Điện thoai:

Fax:

Email: c1lequydon.iah' This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://tieuhoclequydon-iahdrai.kontum.edu.vn

3. Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Mã đơn vị: 62618403

Điện thoại:

Fax:

Email:  

Website: http://tieuhoctovinhdien-iahdrai.kontum.edu.vn

 

SmartNews.com